ISLAM RAHMATAN LIL 'ALAMIN

ISLAM RAHMATAN LIL 'ALAMIN
--------------------------------------------------
Islam akan tetap tinggi dan ajarannya tetap bersifat "rahmatan lil 'alamin" meskipun dinistakan oleh ummat lain (kaum kafir), sehingga ajarannya dapat didengar oleh dunia internasional, jika ummat Islamnya berakhlak mulia, berkepribadian luhur dan mempunyai sifat kasih sayang di antara sesama ummat manusia. Hal itu dipertegas di dalam kitab "Faidhul Qadir Syarah Al-Jami'us Shaghir min Ahaditsil Basyirin Nadzir (6 jilid)", karya Imam Muhammad Abdurra'uf Al-Munawi, jilid1 halaman 348, cetakan "Darul Fikr", Beirut, Lebanon, sebagai berikut:
ألاسلام يصلح بالجود و السماحة و اللين و المودة و الرفق و تجنب البخل و الضيق و العجلة و الحقد و الحرص (فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير للعلامة محمد عبد الرؤوف المناوى ... المجلد الأول صحيفة 348 )
Artinya:
=====
"Islam itu akan menjadi baik (mashlahat) jika ummat Islamnya berhati baik, toleransi, lemah-lembut, kasih sayang & ramah-tamah, dan menjauhi dari sifat-sifat: kikir, berpandangan sempit (jumud / stagnasi berfikir), tergesa-gesa (dalam mengambil tindakan dan keputusan), dengki, dan ambisi."
sumber : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1285031314874826&set=a.545074935537138.1073741848.100001039095629&type=3


0 Response to "ISLAM RAHMATAN LIL 'ALAMIN"

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.