Nulis Ukara Tanduk lan Tanggap

Nulis Ukara Tanduk lan Tanggap

Ukara Tanduk yaiku ukara kang jejere nindhakake pakaryan. Titikane wasesane arupa tembung kerja tanduk.
Tembung kerja tanduk.
Tuladha :
Pak Arif dandani pager taman
Adi maca tulisan jawa
Bu Rina mundhut gelang
Nita nyiram kembang mawar

Ukara tanggap yaiku ukara kang jejere dikenani pakaryan utawa nandhang. Titikane nganggo ater-ater tripurusa (dak,ko/kok,di)
Tuladha :
Mas Gondo digodhag kucing
Iwake dipangan Bima
Adhiku dakjiwit nganti nangis
Bukune diwaca Andi
Surabaya dibruki sekutu

Ukara tanduk bisa diubah dadi ukara tanggap lan sawalike.
Carane : lesane ukara tanduk dadi jejer ing ukara tanggap. Sawalike , lesane ukara tanggap dadi jejere ukara tanduk.
Tuladha :
Anton mangan apem (ukara tanduk)
Apem dipangan Anton (ukara tanggap)

Surat ditulis Anis (ukara tanggap)
Anis nulis surat (ukara tanduk)0 Response to "Nulis Ukara Tanduk lan Tanggap "

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.