Sejarah Pramuka (dalam bahasa Jawa)

Gerakan Pramuka Indonesia yaiku jeneng organisasi pamulangan nonformal sing nganakne pamulangan kepanduan sing dianakne neng Indonesia. Tembung "Pramuka" ngrupakne singkatan saka Praja Muda Karana, sing nduweni arti wong enom sing dhemen Berkarya. 
Artikel Bahasa Jawa Tentang Sejarah Pramuka
Salah satu kegiatan Pramuka di sekolah, berkemah mengenal alam.

Pramuka ngrupakne aran kanggo anggota obahan Pramuka sing ngeliputi; Pramuka Siaga (7-10 taun), Pramuka Penggalang (11-15 taun), Pramuka Penegak (16-20 taun) lan Pramuka Pandega (21-25 taun). Kelompok anggota sing liya yaiku Pembina Pramuka, Andalan Pramuka, Korps Pelatih Pramuka, Pamong Saka Pramuka, Staf Kwartir lan Majelis Pembimbing.

Kepramukaan yaiku proses pamulangan neng njaba lingkungan sekolah lan neng njaba lingkungan keluarga jero bentuk kemempengan nggeret, nyenengna, waras, teratur, terarah, praktis sing dilakoke neng alam bukak karo Prinsip Dasar Kepramukaan lan Metode Kepramukaan, sing sasaran akhire pambentukan watak, akhlak, lan budi pekerti luhur. Kepramukaan yaiku sistem pamulangan kepanduan sing dipadhakne karo kaanan, kepentingan, lan perkembangan masyarakat, lan bangsa Indonesia.

Gerakan Pramuka utawa Kepanduan neng Indonesia wis dianyak ket taun 1923 sing ditandai karo diawakake dheweke (Walanda) Nationale Padvinderij Organisatie (NPO) neng Bandung. Lagekne nang taun den samya, neng Jakarta diawakake (Walanda) Jong Indonesische Padvinderij Organisatie (JIPO). Kapindho organisasi cikal bakal kepanduan neng Indonesia iki meleburkan awak dadi siji, nduwe jeneng (Walanda) Indonesische Nationale Padvinderij Organisatie (INPO) neng Bandung nang taun 1926. Pangawakan obahan iki nang udhar 14 Agustus 1961 sethithik-akeh diilhami saka Komsomol neng Uni Soviet.

Nang udhar 26 Oktober 2010, Dewan Wakilan Rakyat mengabsahake undang-undang Nomor 12 taun 2010 babagan obahan Pramuka. Berdasarkan UU iki, mula Pramuka dudu meneh siji-sijine organisasi sing oleh nganakne pamulangan kepramukaan. Organisasi profesi uga diolehakekne kanggo nganakne kemempengan kepramukaan.

Keyekten sejarah nunjukake menawa pemuda Indonesia nduweni "saham" gedhe jero obahan perjuangan kemerdekaan Indonesia mawa ana lan berkembangnya pamulangan kepanduan nasional Indonesia. Jero perkembangan pamulangan kepanduan kuwi katon anane surungan lan semangat kanggo nyiji, ning ana gejala anane berorganisasi sing Bhinneka.

Organisasi kepanduan neng Indonesia dianyak saka anane cabang "Nederlandsche Padvinders Organisatie" (NPO) nang taun 1912, sing nang wektu pecahnya Perang donya I nduweni kwartir gedhe dhewe mawa banjur nggenti jeneng dadi "Nederlands-Indische Padvinders Vereeniging" (NIPV) nang taun 1916.

Organisasi Kepanduan sing diprakarsai saka bangsa Indonesia yaiku Javaansche Padvinders Organisatie; adeg dhuwur prakarsa S.P. Mangkunegara VII nang taun 1916.

Keyekten menawa kepanduan kuwi senapas karo obahan nasional, kaya kesebut neng dhuwur bisa digatekake nang anane "Padvinder Muhammadiyah" sing nang 1920 nggenti jeneng dadi "Hizbul Wathan" (HW); "Nationale Padvinderij" sing diawakake saka budi Utomo; Syarikat Islam ngawakake "Syarikat Islam Afdeling Padvinderij" sing banjur digenti dadi "Syarikat Islam Afdeling Pandu" lan luwih dikenal karo jaga, Nationale Islamietische Padvinderij (NATIPIJ) diawakake saka Jong Islamieten Bond (JIB) lan Indonesisch Nationale Padvinders Organisatie (INPO) diawakake saka pemuda Indonesia.

Hasrat nyiji kanggo organisasi kepanduan Indonesia wayah kuwi katon anyak karo kebentuke PAPI yaiku "saben seduluran antara Pandu Indonesia" ngrupakne federasi saka Pandu Kebangsaan, INPO, jaga, NATIPIJ lan PPS nang udhar 23 Mei 1928.

Federasi iki ora bisa nguwawa suwe, amarga pangarah anane fusi, pamburine nang 1930 adega Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) sing dirintis saka tokoh saka Jong Java Padvinders/Pandu Kebangsaan (JJP/PK), INPO lan PPS (JJP-Jong Java Padvinderij); PK-Pandu Kebangsaan).

PAPI banjur berkembang dadi awak puser saben seduluran Kepanduan Indonesia (BPPKI) nang bulan April 1938.

Antara taun 1928-1935 bermuncullah obahan kepanduan Indonesia becik sing bernapas utama kebangsaan arepa bernapas agama. Kepanduan sing bernapas kebangsaan bisa dicatet Pandu Indonesia (PI), Padvinders Organisatie Pasundan (POP), Pandu Kesultanan (PK), Sinar Pandu awake dhewe (SPK) lan Kepanduan Rakyat Indonesia (KRI). lagekne sing bernapas agama Pandu Ansor, Al Wathoni, Hizbul Wathan, Kepanduan Islam Indonesia (KII), Islamitische Padvinders Organisatie (IPO), Tri derma (Kristen), Kepanduan Azas Katolik Indonesia (sikil), Kepanduan Masehi Indonesia (KMI).

Dadi upaya kanggo menggalang kesijen lan poro sijen, awak puser saben seduluran Kepanduan Indonesia BPPKI merencanakan "All Indonesian Jamboree". Rencana iki ngalami beberapa owah-owahan becik jero wayah panganan arepa jeneng kemempengan, sing banjur disepakati digenti karo "Perkemahan Kepanduan Indonesia Oemoem" disingkat PERKINO lan dianakne nang udhar 19-23 Juli 1941 neng Yogyakarta. Demikian 
0 Response to "Sejarah Pramuka (dalam bahasa Jawa)"

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.