Qosidah maulid pertama dalam hadist

Qosidah pertama yang mengungkapkan pujian dan maulid (kelahiran) Nabi SAW diucapkan oleh Sayidina Abbas ra, paman Rasulullah SAW di hadapan Beliau SAW.
Diceritakan bahwa Sayidina Abbas ra meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk memujinya, maka Nabi pun mempersilahkan seraya berdoa agar lisan dan mulut Sayidina Abbas ra senantiasa terjaga dari segala penyakit. Lalu Sayidina Abbas pun membawakan qosidahnya:
ﻗَﺒْﻠِﻬَﺎ ﻃِﺒْﺖَ ﻓِﻲ ﺍﻟﻈِّﻼﻝِ *** ﻭَﻓِﻲ ﻣُﺴْﺘَﻮْﺩَﻉٍ ﺣَﻴْﺚُ ﻳُﺨْﺼَﻒُ ﺍﻟْﻮَﺭَﻕُ
Sebelum turun ke bumi, engkau hidup nyaman di dalam naungan (surga). Dan dalam tempat terlindung (sulbi Adam) ketika daun-daun (surga) dipetik (oleh Nabi Adam dan Sayidatuna Hawa ketika pakaian keduanya terlepas, mereka memetik daun surga untuk menutupi aurat)
ﺛُﻢَّ ﻫَﺒَﻄْﺖَ ﺍﻟْﺒِﻼﺩَ ﻻ ﺑَﺸَﺮٌ *** ﺃَﻧْﺖَ ﻭَﻻ ﻣُﻀْﻐَﺔٌ ﻭَﻻ ﻋَﻠَﻖُ
Lalu engkau turun ke bumi (dalam sulbi Nabi Adam), sedang engkau belum berwujud manusia, bukan pula janin mau pun `alak (segumpal darah sebelum menjadi janin)
ﺑَﻞْ ﻧُﻄْﻔَﺔٌ ﺗَﺮْﻛَﺐُ ﺍﻟﺴَّﻔِﻴﻦَ ﻭَﻗَﺪْ *** ﺃَﻟْﺠَﻢَ ﻧَﺴْﺮًﺍ ﻭَﺍﻫَﻠَﻪُ ﺍﻟْﻐَﺮَﻕُ
Tetapi adalah nutfah. Engkau berada dalam perahu (Nabi Nuh) ketika Nasr (berhala kaum Nuh) ditundukan dan para penyembahnya tenggelam.
ﺗُﻨْﻘَﻞُ ﻣِﻦْ ﺻَﺎﻟِﺐٍ ﺇِﻟَﻰ ﺭَﺣِﻢٍ *** ﺇِﺫَﺍ ﻣَﻀَﻰ ﻋَﺎﻟِﻢٌ ﺑَﺪَﺍ ﻃَﺒَﻖُ
Engkau berpindah dari sulbi menuju rahim. Dari suatu generasi berlalu kepada generasi yang lain.
ﺣَﺘَّﻰ ﺍﺣْﺘَﻮَﻯ ﺑَﻴْﺘُﻚَ ﺍﻟْﻤُﻬَﻴْﻤِﻦُ *** ﻣِﻦْ ﺧَﻨْﺪَﻑَ ﻋَﻠْﻴَﺎﺀَ ﺗَﺤْﺘَﻬَﺎ ﺍﻟﻨُّﻄْﻖُ
Sampai dilingkup oleh kemulian keluargamu yang terjaga, berasal dari nasab tertinggi di atas segala orang-orang mulia
ﻭَﺃَﻧْﺖَ ﻟَﻤَّﺎ ﻭُﻟِﺪْﺕَ ﺃَﺷْﺮَﻗَﺖِ ﺍﻷَﺭ *** ﺽُ ﻭَﺿَﺎﺀَﺕْ ﺑﻨﻮﺭِﻙَ ﺍﻷُﻓُﻖُ
Dan ketika engkau dilahirkan, Bumi bercahaya, Segala penjuru ufuk terang benderang dengan cahayamu.
ﻓَﻨَﺤْﻦُ ﻓِﻲ ﺍﻟﻀِّﻴَﺎﺀِ ﻭَﻓِﻲ ﺍﻟﻦّ *** ﻧُﻮﺭِ ﻭَﺳُﺒْﻞُ ﺍﻟﺮَّﺷَﺎﺩِ ﻧَﺨْﺘَﺮِﻕُ
Kami pun kini berada dalam naungan cahaya dan sinar itu dan dalam jalan petunjuk kami berlalu.
Hadits ini diriwayatkan oleh al Hakim dalam Mustadrak, dan Athabrani dalam al Mu`jam al Kabir dan lainya. Al Hafidz Ibnu Hajar dalam al Amali mengatakan ini dalah hadits hasan.
http://majelisribaathulmuhibbiin.blogs
pot.co.id/2016/12/qosidah-maulid-pertama-pada-zaman-nabi.html0 Response to "Qosidah maulid pertama dalam hadist"

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.