Islam membuat bahagia

"jika islām tidak membuat anda bahagia, maka ada sesuatu yang salah dengan islām anda"
- milik Hamza Yusuf


0 Response to "Islam membuat bahagia"

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.