soal pilihan ganda sbk seni budaya

21.    Lagu keroncong Bengawan Solo ciptaan Gesang, sangat dihargai oleh dunia musik luar, kususnya oleh negara ….

a.    Jepang
b.    Cina
c.    Korea
d.    Australia
e.    Belanda

22.    Komposisi dan gaya musik sangat dipengaruhi oleh berbagai pengalaman musikal para musisi dari setiap masa. Hal ini merupakan ciri musik modern yang bersifat ....

a.    moderat
b.    terbuka
c.    sederhana
d.    klasik
e.    tertutup

23.    Unsur pokok-pokok yang dapat menghidupkan musik, yaitu ....

a.    irama
b.    tempo
c.    dinamik
d.    gaya
e.    judul

24.    Pertunjukan musik yang diadakan dengan tujuan menghibur masyarkat adalah tujuan musik sebagai ....

a.    komunikasi
b.    ekspresi
c.    hiburan
d.    perjuangan
e.    kreativitas

25.    Rangkaian beberapa nada atau sejumlah nada menurut tinggi-rendahnya yang berbunyi atau dibunyikan secara berurutan disebut ....

a.    Irama
b.    Harmoni
c.    Melodi
d.    Ritme
e.    tekstur suara

26.    Berikut ini yang bukan hal yang dibutuhkan agar sebuah pergelaran dapat diselenggarakan dengan baik, adalah ....

a.    pemain
b.    donatur
c.    panitia
d.    panggung
e.    manajrmen artis

27.    Seseorang yang pekerjaannya mengatur dan menata gerak tari disebut ....

a.    arranger
b.    komposer
c.    koreografer
d.    penari
e.    sutradara

28.    Esensi keindahan dalam pementasan sebuah tari dapat dilihat pada ....

a.    kostum
b.    tatarias
c.    musik
d.    gerak
e.    panggung

29.    Ciri khas tari tradisional daerah Bali terletak pada ....

a.    gerakan kaki
b.    gerakan kepala
c.    gerakan tangan
d.    kerlingan mata
e.    lambannya gerakan

30.    Berikut ini bukan merupakan ornamen yang terdapat dalam keramik Cina adalah ....

a.    ikan
b.    bunga
c.    kaligrafi
d.    ornamen khas Cina
e.    pemandangan dusun Jing De Zhen

31.    Fungsi musik dan pencahayaan dalam pameran adalah ....
a.    menghemat ruangan
b.    menarik pengunjung
c.    menciptakan suasana baru     
d.    menjaga jarak pengunjung denga karya
e.    membuat pengunjung tidak melihat cacat pada karya
32.    Musik yang cara penyajiannya dengan menggunakan suara manusia (perorangan atau kelompok) disebut musik....

a.    vokal (seni suara)
b.    instrumen
c.    campuran
d.    tradisional
e.    kontemporer

33.    Tari Saman merupakan tarian yang mendapat pengaruh dari zaman ....

a.    prakerajaan
b.    kerajaan
c.    Islam
d.    pascakerajaan
e.    modern

34.    Tari Bedhaya  muncul pada zamman ....

a.    prakerajaan
b.    kerajaan
c.    pascakerajaan
d.    Islam
e.    modern

35.    Cakapan panjang seorang aktor yang diucapkan di hadapan aktor lain disebut ....

a.    epilog
b.    dialog
c.    monolog
d.    prolog
e.    katalog


0 Response to "soal pilihan ganda sbk seni budaya"

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.