Sunah Haji

Sunah haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila dilakukan akan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Adapun sunah hajinya sebagai berikut:
1) 􀀪􀁇􀁓􀁂􀁅 􀀪􀁇􀁓􀁂􀁅 yaitu ihram untuk haji dahulu baru umrah.
2) Membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumrah aqabah pada hari raya idul adha. Lafaz Talbiyah: Artinya: “ya Allah, saya tetap tunduk mengikuti perintah-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, sesungguhnya segala puji dan nikmat bagi-Mu, dan Engkaulah yang menguasai segala sesuatu, tidak ada yang menyekutui kekuasaan-Mu.”
3) Berdoa sesudah membaca talbiyah.
4) Membaca zikir sewaktu ¯awaf.
5) ¢alat dua rakaat sesudah ¯awaf.
6) Masuk ke Ka’bah

SUMBER : Buku K13 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas ix


0 Response to "Sunah Haji"

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.