‘Iddah (masa tunggu).

    Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 228 :

وللمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.

    Kitab Al Qur’an Surat At Thalaq ayat 4 :

وللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهروللائى لم يحضن
Dan perempuan- perempuan yang putus asa dari haidl diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah tiga bulan.

    Al Qur’an Surat At Thalaq ayat 4 :

وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن
Dan perempuan yang hamil waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.

    Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 234 :

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأ نفسهن أربعة أشهر وعشرا
Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.

    Al Qur’an Surat Al Ahzab ayat 49 :

…… ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة
..... kemudian kamu ceraikan sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu.

    Tafsir Ibnu Katsir juz I halaman 276 :

إن المختلفة عدته عدة المطلقة بثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض
Sesungguhnya perceraian yang bermacam-macam itu iddahnya adalah iddah perempuan yang ditalak, yaitu tiga kali suci jika perempuan itu masih haid.


0 Response to "‘Iddah (masa tunggu)."

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.